Henkilöstöpolitiikkamme

Työntekijämme ovat ylpeitä Algecosta. Ja he myös panostavat yrityksen menestykseen.

Työntekijämme pyrkivät aina työskentelemään ammattimaisesti ja viestimään asiakkaiden ja kollegoidensa kanssa oikein. Kaikkia meitä ajaa pyrkimys kohti parempaa: vahvempia tuotteita, parempaa tietämystä, uusia kokemuksia ja läheisempiä asiakassuhteita. Kaikki työntekijät tuntevat olevansa mukana yrityksen päätöksenteossa ja asiakkaiden projekteissa. Tämä lähestymistapa on huippusuorituksen ja hyvän asiakastyytyväisyyden perusta.

Merkittävä osallistuminen ja aito arvo: juuri tähän me tähtäämme!

Olemme valinneet seuraavat neljä tienviittaa ohjaamaan toimintaamme: laatu, innovaatio, mahdollisuus ja yhteistyö. Nämä neljä tienviittaa ovat organisaatiomme toiminnan kulmakiviä, jotka ohjaavat päätöksentekoamme ja toimintaamme.

Laatu

Arvostamme jokaista asiakastamme ja pyrimme ennakoimaan ja ylittämään asiakkaidemme odotukset niin palveluiden, tuotteiden kuin suorituskyvyn osalta. Haluamme olla se moduulitilojen tarjoaja, jonka kanssa on helpoin työskennellä, ja haluamme aina pitää sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaillemme antamamme lupaukset. Odotamme, että kaikki työntekijämme pyrkivät erinomaiseen laatuun kaikissa tehtävissään.

Innovaatio

Olemme luotettu innovaation lähde luokkansa parhaiden moduulitilojen, turvallisen varastoinnin ja työvoiman majoituksen alalla. Etsimme ja hyödynnämme parhaita käytäntöjä, joiden avulla parannamme prosessejamme, tuotteitamme ja palveluitamme – erityisesti niitä, jotka vaikuttavat loppuasiakkaisiimme. Etsimme ja lähestymme uusia asiakkaita, käyttökohteita ja markkinoita ja pyrimme löytämään innovatiivisia keinoja vahvistaa olemassa olevia asiakassuhteitamme. Innovoimme luodaksemme arvoa kaikille sidosryhmille.

Mahdollisuus

Kaikkia työntekijöitä kuunnellaan ja työntekijöille annetaan mahdollisuuksia jatkuvaan ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kasvuun. Meidän työntekijämme, meidän visiomme ja maailmanlaajuinen tiimimme. Kaikki työntekijämme ymmärtävät strategiamme ja oman roolinsa yrityksemme menestyksen takaamisessa. Kaikkiin työntekijöihin luotetaan, he ovat sitoutuneita työhönsä, ja heiltä odotetaan läpinäkyvyyttä ja halua ottaa riskejä epäonnistumista pelkäämättä, ja heille annetaan valtuudet tehdä päätöksiä.

Yhteistyö

Olemme ”yksi yritys” ja pyrimme yhdistämään voimamme poikkeuksellisen globaalin yhteistyön ja parhaiden käytäntöjen jakamisen muodossa. Juhlimme onnistumistamme, kun kasvamme, opimme ja voitamme. Itseemme, kollegoihimme ja asiakkaisiimme kohdistuva panostus lisää menestystämme.