Ympäristö ja kestävyys


Algecossa pyrimme kasvamaan ja kehittymään vastuullisella ja kestävällä tavalla. Arvoa luovien suhteiden kehittäminen meidän ja asiakkaidemme, toimittajiemme ja yhteiskuntamme välillä ovat keskeisiä arvoja liike-elämän filosofiassa. Monikansallisena yrityksenä uskomme vahvasti aloitteisiin, jotka edistävät ympäristöä ja sosiaalista vastuuta ja että nämä tekijät ovat välttämättömiä kannattavan ja arvoa luovan kasvun varmistamiseksi.

Sosiaalinen vastuu (CSR)


Algeco työskentelee tarkoituksenmukaisesti taloudellisten, ympäristöllisten ja näkökohtien tasapainoittamiseksi. Siksi meillä on pohjalla hyvin perustellut eettiset arvot, mikä vaikuttaa valintoihimme, miten käyttäydymme ja työskentelemme yhdessä. Tämä ei vain luo pohjaa sisäiselle työllemme vaan myös siihen, mitä ulkopuoliset toimijat voivat odottaa meiltä.


Vastuullisuutemme esimerkiksi turvallisuuden, ympäristön, etiikan ja korruption torjunnan alalla ovat vakiintuneet yrityksessä sekä ohjeiden että käytäntöjen kautta. Vakiintunutta strategiaa sovelletaan yhtiön kaikkiin osiin ja koko konserniin..


Algeco noudattaa yritysten yhteiskuntavastuuta koskevia ohjeita, jotka on annettu standardissa ISO 26000. Nämä ohjeet perustuvat YK: n ja sen alla olevien organisaatioiden laatimiin julistuksiin ja sopimuksiin. Lisäksi olemme kehittäneet HSE: lle selkeät tavoitteet, joita seuraamme samalla tavalla kuten taloudellisia tavoitteitamme


HSE: n avainluvut tiivistetään ja välitetään yrityksen sisällä kuin myös omistajille kuukausittain.

Selkeillä ohjeilla varmistamme, että yrityksellä on hyvät valmiudet seurata, analysoida ja seurata ympäristö-, sosiaali- ja hallintotapoja. Lisäksi varmistamme, että kaikki standardit ja säännöt pidetään nykyisellä tasolla. Työntekijöillämme on laaja kokemus näistä, ja olemme ylpeitä voidessamme toimittaa tuotteita ja palveluita, jotka jättävät mahdollisimman vähän ympäristöjalanjälkeä

Yritysarvomme heijastavat tätä vastuuta ja laajenivat paljon pidemmälle kuin vain tuotteidemme ja palvelujemme fyysiseen toimitukseen saakka..

Kestävyys


Algecon on oltava edelläkävijä, yritys joka työskentelee jatkuvasti kehityksen ja kestävien ratkaisujen eteen. Työskentelemme sekä sen kanssa, mitä voimme toteuttaa itse, että myös vaikuttamalla yhteistyössä niin yhteistyökumppaneiden kuin asiakkaidemme kanssa, jos näemme, että voimme vaikuttaa.


Vastuullisuus ja kestävyys ovat tärkeä osa pitkän aikavälin liiketoimintamalliamme, koska nämä ovat jatkuvasti kehittyviä alueita.


Haluamme välttää tai minimoida kielteiset vaikutukset yksilöihin, yhteiskuntaan tai ympäristöön ja luoda samalla arvoa omistajille ja muille toimijoille. Uskomme, että tämä vahvistaa yhteyttä yrityksen voittojen ja sosiaalietuuksien välillä niin pitkällä kuin lyhyellä aikavälillä.


Ympäristö


Algeco pyrkii suojelemaan ympäristöä sekä jatkuvasti varmistamaan, että tuotteillamme ja palveluillamme on vain vähän tai ei lainkaan kielteisiä vaikutuksia ympäristöön. Olemme sitoutuneet minimoimaan tai välttämään ympäristölle haitallisia toimintoja.


Toteutamme projektimme vähäisillä päästöillä ja kierrätämme mahdollisimman suuren osan tuotteista. Lisäksi työskentelemme asiakkaiden ja toimittajien kanssa ympäristöystävällisten ratkaisujen kehittämisessä. Rakennustyömailla syntyvän jätteen osalta noudatamme rakennustyömaan jätteiden lajittelua koskevia määräyksiä


Kierrätämme myös suurinta osaa moduuleissamme käytetyistä materiaaleista sen lisäksi, että työskentelemme jätteiden kanssa kokoonpanon aikana.
Yhdessä moduulien ja kierrätyksen sisältävän ajattelutavan kanssa me ja asiakkaamme suojelemme ympäristöä tänään ja tulevaisuudessa