Moduulitilojen tekniset edut

Moduulirakennuksilla on monia etuja perinteisiin rakennuksiin verrattuna useista syistä.


Lyhyempi toimitusaika - takaa nopeamman toiminnan aloituksen sekä tuoton.

Parempi laatu, terveys ja ympäristö - Sisärakentaminen tarjoaa paremman sisäympäristön, koska rakennus ei ole alttiina kosteudelle tuotantojakson aikana. Kiinteät tuotantoprosessit tuottavat paremman laadun ja vähemmän virheitä.

Vähäinen rakennusjäte säästää ympäristöäLyhyt toimitusaika


Rakentamisen nopeus tarjoaa muunmuassa nopeamman tuoton sijoitkselle.

Moduulirakennukset mahdollistavat rinnakkaistoiminnan, kuten moduulitalon varsinaisen rakentamisen ja ulkoisten maanrakennustöiden valmistumisen.

Tämä vähentää myös työvoiman, rahoituksen ja tarkastusten kustannuksia.

Aikaa ja rahaa säästääkseen lähes kaikki suunnittelu- ja suunnitteluvaiheet sisältyvät tuotantoprosessiin.

Moduulirakennusten ainutlaatuinen ominaisuus on myös mahdollisuus rakentaa kerroksia, seiniä, kattoja jne. Samanaikaisesti. Tavanomaisessa rakentamisessa seiniä ei voida rakentaa ennen kuin lattia on paikoillaan, kun taas kattoja ja listoja ei voida rakentaa ennen kuin seinät on pystytetty. Modulaarisella rakenteella seinät, lattiat, ja katot rakennetaan samanaikaisesti ja kootaan samassa tehtaassa rakennuksen muodostamiseksi.
Rakentaminen ja kokoonpano tehdasympäristössä on riippumaton säästä, mikä voi lisätä työn tehokkuutta ja välttää vahingoittuneita rakennusmateriaaleja, kun rakentaminen tapahtuu sisätiloissa.


Parempi laatu, terveys sekä ympäristö

Kun tuotantomme on sisätiloissa samassa paikassa ja tuotannossa on pysyvää henkilöstöä, tehokkuus kasvaa, kun saamme yleiskuvan siitä, kuinka paljon materiaalia tarvitaan tiettyyn työhön.

Kiinteän rakennusprosessin avulla voimme suunnitella rakennukset siten, että niissä käytetään vakiomittoja, pintakerroksia ja listoja. ja siten mahdollistamme maksimi tehokkuuden tuotannossa, tarvittaessa tilaamme erikoispituuksia irtotavarana.
Tehtaan hallittu ympäristö mahdollistaa tarkemman rakentamisen ja jätemateriaalit voidaan kierrättää sisäisesti. Vaikka työmaalla syntyvä jäte voi yleensä täyttää useita isoja säiliöitä, rakennusmoduulit tuottavat paljon vähemmän jätettä.

Joidenkin raporttien mukaan moduulirakennuksia käyttämällä voidaan saavuttaa jopa 90 prosentin vähentäminen jätteistä perinteisiin rakennuksiin verrattuna. Samanaikaisesti moduulirakennukset vähentävät sekä jätteitä että viimeisimpiä häiriöitä paikan päällä verrattuna perinteisiin rakennuksiin.

Lisääntynyt joustavuus

Saat enemmän joustavuutta moduulirakennusten kanssa, mitä on vaikea saada tavanomaisissa rakennuksissa. Voit poistaa tai lisätä muita moduuleja milloin tahansa. Kun tarve muuttuu, moduulirakennukset voidaan purkaa ja siirtää tai kunnostaa ja muokata seuraavan asiakkaan tarpeisiin.

Moduulit voidaan suunnitella myös sopimaan olemassa olevien rakennusten ulkoiseen estetiikkaan, joten moduuleja asennettaessa vain todella harjaantunut silmä näkee, että kyseessä on modulaarinen rakennus.