Moduulitilojen tekniset edut

Moduulirakennuksilla on monia etuja perinteisiin rakennuksiin verrattuna useista syistä.

Lyhyempi toimitusaika takaa nopeamman toiminnan aloituksen sekä tuottavuuden.
Parempi laatu, terveys ja ympäristö. Sisärakentaminen mahdollistaa paremman sisäilman, koska rakennus ei ole alttiina kosteudelle tuotantojakson aikana. Kiinteillä tuotantoprosesseilla saadaan parempaa laatua ja minimoidaan virheet.
Optimoidun prosessin ansiosta vähäisempi rakennusjätteen syntyminen säästää myös ympäristöä.


Lyhyt toimitusaika

Rakentamisen nopeus tarjoaa muunmuassa nopeamman tuoton sijoitukselle.
Moduulirakennukset mahdollistavat rinnakkaistoiminnan, kuten moduulitalon varsinaisen rakentamisen tuotantotiloissa, ja samalla maanrakennustöiden valmistumisen tontilla.
Tämä vähentää myös työvoiman, rahoituksen ja tarkastusten kustannuksia.
Aikaa ja rahaa säästyy myös, kun lähes kaikki suunnittelu- ja lupavaiheet sisältyvät tuotantoprosessiin.

Moduulirakennusten ainutlaatuinen ominaisuus on myös mahdollisuus rakentaa kerroksia, seiniä, kattoja jne. samanaikaisesti. Tavanomaisessa rakentamisessa seiniä ei voida rakentaa ennen kuin lattia on paikoillaan, kun taas kattoja ja listoja ei voida rakentaa ennen kuin seinät on pystytetty. Modulaarisella rakenteella seinät, lattiat, ja katot rakennetaan samanaikaisesti ja kootaan samassa tehtaassa rakennuksen muodostamiseksi.
Rakentaminen ja kokoonpano tehdasympäristössä on riippumaton säästä, mikä voi lisätä työn tehokkuutta ja välttää vahingoittuneita rakennusmateriaaleja, kun rakentaminen tapahtuu sisätiloissa.

Parempi laatu, terveys sekä ympäristö

Kun tuotantomme on sisätiloissa ja tuotannossa on pysyvää henkilöstöä, tehokkuus kasvaa. Prosessien optimointi onnistuu, kun saamme yleiskuvan siitä, kuinka paljon materiaalia ja aikaa tarvitaan tiettyyn työvaiheeseen.

Kiinteän rakennusprosessin avulla voimme suunnitella rakennukset siten, että niissä käytetään vakiomittoja, pintamateriaaleja ja paneeleja. Tarvittaessa tilaamme erikoispituuksia irtotavarana.
Tehtaan hallittu ympäristö mahdollistaa tarkemman rakentamisen ja jätemateriaalit voidaan kierrättää sisäisesti. Vaikka työmaalla syntyvä jäte voi yleensä täyttää useita isoja säiliöitä, rakennusmoduulit tuottavat paljon vähemmän jätettä.

Joidenkin raporttien mukaan moduulirakennuksia käyttämällä voidaan saavuttaa jopa 90 prosentin vähentäminen jätteissä perinteisiin rakennuksiin verrattuna. Samanaikaisesti moduulirakennukset vähentävät sekä jätteitä, että viimehetken häiriöitä paikan päällä, verrattuna perinteisiin rakennuksiin.

Lisääntynyt joustavuus

Saat enemmän joustavuutta moduulirakennusten kanssa kuin tavanomaisissa rakennuksissa. Voit poistaa tai lisätä muita moduuleja milloin tahansa. Kun tarve muuttuu, moduulirakennukset voidaan purkaa ja siirtää tai kunnostaa ja muokata seuraaviin tarpeisiin.

Moduulit voidaan suunnitella myös sopimaan olemassa olevien rakennusten ulkoiseen estetiikkaan, jolloin moduuleja asennettaessa vain todella harjaantunut silmä näkee, että kyseessä on modulaarinen rakennus.