Mobila enheter och beredskapscontainrar

Vårt samhälle och våra företag står nu inför stora utmaningar. Vissa tvingas drar ner på verksamheten och andra växlar upp.
Uniteam erbjuder en rad produkter till myndigheter och företag i beredskapstider för snabba leveranser runt om i landet.

Beredskapscontainrar
Containrar kan användas till många olika funktioner. Likt våra workshop concept där man snabbt behöver utrymmen på platser som kan vara otillgängliga så kan vi erbjuda myndigheter och företag olika typer av beredskapscontainrar för olika syften och ändamål.

Några av dessa syfte kan vara:

  • Beredskapscontainrar
  • Mobila kontor
  • Kyl-/fryscontainrar
  • Mobila kök
  • Miljöcontainrar
  • Mottagningscontainrar
  • Gångtunnlar/slussar

Har du frågor eller funderingar kring om vi har någon produkt för ert behov?

Ring eller skicka ett mail så diskuterar vi vilka möjligheter vi har att hjälpa er.