Moduulirakentamisen asiantuntija: “Tarjoamme erittäin korkeaa laatua”

Vaikka Ruotsi on ollut jo varhain laatujohtaja moduulirakentamisessa, on asiaan silti suhtauduttu varauksella ulkomailla. Mutta nyt myös muut maat ovat avanneet silmänsä tälle tekniikalle.
– On kiehtovaa miten ala on kehittynyt. Volyymirakentaminen liitettiin ennen huonolaatuiseen ohutseinäiseen rakentamiseen. Nyt alalla on hyvä maine ja sana liitetään laatuun myös ulkomailla, kertoo Lars Stehn.

Stehn on teollisen ja kestävän rakentamisen tutkija Luleån teknillisessä yliopistossa. Hän on seurannut moduulirakentamisen kehitystä vuosikymmeniä ja on yksi alan johtavista asiantuntijoista.
– Tässä rakennustavassa on jotain erityistä, sillä se on onnistunut yhdistämään kaksi pohjimmiltaan erilaista toimialaa; valmistus- ja rakennusteollisuuden. Ja tämä tekee asiasta erityisen mielenkiintoisen. Teknologia juontaa juurensa 1930-luvulle, jolloin omakotitalorakentajat alkoivat rakentaa taloja tehtaissa, Stehn kertoo.

Mutta vasta EU:n myötä 1990-luvun puolivälissä moduulirakentaminen sai todella vauhtia. Esteenä olivat ennen esimerkiksi muuttuvat palomääräykset, kun teknologia kehittyi. Ruotsin rajojen ulkopuolella kiinnostus oli maltillista.
– Monet euroopan maat ihmettelivät pitkään mitä me teemme täällä Ruotsissa. Pitivät tätä huonona laatuna eivätkä nähneet tavan tuomia etuja.

Vain 30 vuotta myöhemmin asenne on täysin muuttunut, Stehn kertoo. Käsitys huonosta laadusta on kääntynyt päinvastaiseksi. Yhä useammat ymmärtävät, että vaikka moduulirakentaminen maksaa vähemmän, kyseessä on korkealuokkainen tehdastuote.
– Tämä on kiehtovaa. Nyt moduulirakentaminen on merkittävä liikkeellepaneva voima koko Pohjoismaissa ja myös muissa Euroopan maissa. Kollegani ja minut kutsutaan kansainvälisiin tutkimuskonferensseihin ja monet haluavat lukea aiheesta lisää.

Mikä muuttui?
– Havainnot siitä, kuinka tuottavaa esivalmistus oli useille yrityksille. Volyymirakentamisella on vahvoja etuja, jotka antavat projekteille korkean tuoton. Eikä vähiten toistuville rakennusprojekteille, kuten koulut ja hotellit, jotka hyötyvät tehokkuudesta ja toistettavuudesta.
– Seuraava kehitysaskel on tullut kestävän kehityksen kanssa, johon kiinnitetään entistä suurempaa huomiota. Tällöin kyse ei ole vain materiaalien valinnasta, vaan myös resurssien hallinnasta. Moduulirakentamisessa on erittäin helppo hallita kokonaisuutta, koska suurin osa rakennetaan sisätiloissa ja kerta toisensa jälkeen samalla tavalla.

Miltä trendit näyttävät?
– Kestävyys on tietysti jatkossakin tärkeää. Kaikkialta tulee korkeampia vaatimuksia ja jos kannattavuus on aiemmin ollut kestävän kehityksen edellytys, se on jatkossa pikemminkin päinvastoin. Jos et ole kestävä, et voi myöskään olla kannattava.

Lars Stehn uskoo, että moduulirakentaminen on vakiintunut rakentamisen tekniikkana ja tulee olemaan osa tulevaisuutta.
– Perinteiseen rakentamiseen on panostettu todella paljon, mutta olemme osa tulevaisuutta. Näen, että olemme osa teollistumista, tulevaisuuden automaatiota ja osa rakentamisen kokonaisuutta.
– Teollisille rakentajille tapa on kuitenkin tullut jäädäkseen. Yritysten tulee parantaa entistä enemmän tehokkuuttaan, vähentääkseen kustannuksia suhteessa hintaan. Ja tässä moduulirakentamisella on etulyöntiasema. Laadussa on myös suurta eroa vertailtaessa eri rakennustapoja. Tehtaassa rakennettu tuote on tasalaatuinen. Saat rahoillesi vastinetta.