Tilojen suunnittelu ja valmistelu Algecolla - case Saarijärven pelastuslaitoksen väistötilat

Kun saamme asiakkaalta tarjouspyynnön, jossa on kuvattu tilaohjelma sekä rakennuksen tekniset vaatimukset, lähdemme selvittämään, miten olemassa olevista tilamoduuleistamme saadaan parhaiten asiakkaan tarvetta vastaava ratkaisu toteutettua.

Algecon tuotteet pohjaavat valmiisiin konseptoituihin moduulijärjestelmiin, eli olemassa oleviin tilamoduuleihin, joista kootaan valmis rakennus. Moduulien koot on optimoitu kuljetettavuus, rakennusmääräykset sekä toimivat pohjaratkaisut huomioiden. Valitsemme jo suunnitteluvaiheessa olemassa olevista tilamoduuleista ne, jotka vastaavat parhaiten vaadittua tilaohjelmaa ja kokoamme niistä halutun rakennuksen.

Teemme suunnitelmat siten, että muutostöiden määrää pyritään minimoimaan. Tämä näkyy myös kustannustehokkuutena asiakkaalle. Huomioiden kuitenkin sen, että suunnitelman lopputulos vastaa aina asiakkaan tarpeita. Kun asiakas hyväksyy Algecon tarjouksen ja sopimus syntyy, alkaa tilojen varsinainen valmistelu tarjouspyyntöä vastaavaksi lopputuotteeksi tuotantohallissamme Nurmijärvellä. 

Valmistelimme hallissamme hiljattain Saarijärven pelastuslaitokselle väistötilat, jonka tilaohjelma piti sisällään kuntosali, keittiö- ja ruokailutilat, koulutustilat, toimistohuoneita, valmiushuoneita, lääke- ja varustevarastoja sekä pesu-, wc- ja saunatilat. Kerrosneliöitä kohteessa oli yli viisisataa ja se koostui yhteensä 18:sta tilamoduulista kahteen kerrokseen asennettuna.

Kuva 1: Kun aikataulut painavat päälle ja valmista pitää tulla, käärii työnjohtaja Tero-Ville Tuominen hihat ja osallistuu itsekin tuotantohallissa tilojen valmistelutöihin

Tero-Ville Tuominen, Algecon työmaajohtaja, kertoo tarkemmin tilojen valmisteluvaiheen aloituksesta: Tilamoduulit ovat meillä numeroituja, joiden avulla jo suunnitelmissa on määritetty, mitä tiloja projektissa käytetään. Myyntitiimi ja tuotanto tekevät tässä tiivistä yhteistyötä ja katsovat, että tilavalinnat toimivat niin asiakkaan tarpeiden kuin tuotannon kannalta kokonaisuutena. Kaikki tilamoduulit löytyvät myös toiminnanohjausjärjestelmästämme, josta näemme tilojen saatavuuden. Varmistamme vielä mitä muutostöitä on tarve tehdä, jotta tila vastaa lopullista haluttua pohjaratkaisua. Tutkimme suunnitelmia ja vertaamme suunnitelmissa olevia tilamoduuleita meidän varastossa olevaan “laivastoon”, josta näemme mitä meiltä löytyy ja mikä niiden tilanne on. Koko kalustomme on järjestelmässämme, mutta käymme aina fyysisesti paikan päällä varastossamme varmistamassa tilojen lähtötilanteen vastaavuuden suunnitelmaan, käymme tämän tarkasti läpi.

Kun valmistelutyöt aloitetaan, tuodaan tilamoduuli varastosta tuotantohalliimme, jatkaa Tuominen tuotantoprosessin kuvailemista. Yleisimpiä tilojen esivalmistelutöitä ovat sisäpintojen puhdistus ja kunnostustyöt, jotka toteutetaan kaikkiin tiloihin. Tilojen tulee lähteä moitteettomassa kunnossa asiakkaalle. Tiloihin tehdään aina myös tekninen testaus vesikalusteisiin ja sähköön. Useasti teemme myös rakenteellisia muutostöitä, esimerkiksi siirtämällä sisäseiniä, jotta pohjaratkaisu saadaan vastaamaan vaadittua tilaohjelmaa. Julkisivun tulee olla siisti.

Saarijärven tilaohjelman spesiaalein ratkaisu oli sauna, jonka parissa teimme eniten muutostöitä. Näin saimme saunatilojen vaatimat seinärakenteet, vesivedot, viemäröinnit ja lauteet sekä kiukaan ja ilmanvaihdon toteutettua. Myös pesutilojen suihkutilat valmisteltiin hallissamme Nurmijärvellä. Suihkutiloja teemme muissakin projekteissa usein, sillä niitä vaaditaan monesti taukotiloihin.

Kuva 2: Sauna- ja suihkuosaston valmistelutyöt vauhdissa, saunan tuoreen puupinnan tuoksun voi lähestulkoon haistaa

Saarijärven projektin keittiön rakensimme myös hallissamme valmiiksi tilamoduuliin ja joidenkin kuivatilojen osalta teimme sisäseinien muutostöitä. Kun tilat valmistuvat hallissamme, työnjohtomme käy vielä läpi tarkastuslistan, että kaikki asiat ovat tehtynä ja valmiina. Tämän jälkeen tilamoduuli sääsuojataan ja pakataan kuljetusta varten. Kuljetukset suunnitellaan tarkasti, jotta tilojen asennus työmaalla tapahtuu tehokkaasti ja oikeassa järjestyksessä. Kun tilamoduulit on kuljetettu kohteeseen, alkaa niiden rakenteellinen liittäminen toisiinsa saumoista. Tämän jälkeen toteutetaan vesi-, viemäri- ja sähkövetojen liitostyöt.

Tilat ovat yleensä käytettyjä. Algecolle hankitaan uutta kalustoa harkiten, sillä nämä tilat ovat hyvin pitkäkestoisia ja kiertotalouden periatteen mukaisesti kunnostamme näitä aina kun mahdollista, kertoo Tuominen. Käytöstäkin poistuvat tilat menevät usein yritysten ja yksityisten henkilöiden varastoiksi ja muuhun käyttöön. Käytännössä mikään ei mene kaatopaikalle.

Tuominen muistelee vielä juuri valmistunutta Saarijärven projektia, huomioiden valmistelu- ja muutostyöt sekä tontilla tapahtuneen asennuksen, oli tilojen toimitusaika 2-3 kuukautta.

Tuominen toimi kohteessa vastaavana työnjohtajana, ja projektin parissa uurastus palkittiin tyytyväisellä asiakaspalautteella tilojen luovutuksen jälkeen. Asiakkaan taholta tilojen käyttäjän edustaja antoi Tero-Villelle kiitokset ja erityispisteet operoinnista.


Kiertotalouteen pohjaavalla liiketoimintamallilla tuloksia kaikille sidosryhmille

Kiertotalouden mallin mukaisesti kaikki Algecon tilat hyödynnetään useita kertoja. Raakamateriaali saapuu kiertoon ja siitä tulee tuote, joka myydään tai vuokrataan eteenpäin. Tuotetta käytetään, kunnostetaan ja puretaan uudelleen ja uudelleen. Kun elinkaari on ohi, jäljelle jäävä materiaali heitetään pois jäännösjätteenä. Tämän seurauksena jätteen määrämme on minimaalinen.